top of page

 Цена

 Ценова листа

Цената според дължината на стихчето варира,

а броя на куплетите всеки сам си избира -

Лева е разменната валута.

Приемам кеш, злато и бижута ;)

 

 

 

gold chest.jpg

Брой куплети*                     Цена

3 куплета .............................  30.00 лв.
4 куплета .............................  40.00 лв.

5 куплета .............................  50.00 лв.

6 куплета .............................  60.00 лв.

 

Акростих                                Фиксирана цена

1 бр. .....................................   60.00 лв.

 

 

 

 

 

 

Забележки:

* 1 куплет се състои от 4 реда.

* Минималният брой куплети в 1 стихче е 3.

* Цената за стихотворения над 6 куплета е 7 (седем) лева за всеки допълнителен куплет.

bottom of page