top of page

Предложение за брак

 

П  редложение за брак искаш да направиш ти,

Р  ешил си вече, няма как, щом си влюбен до уши!

Е  стествено нахлуват мисли различни в твоята глава –

Д  али пък тя го ще приеме, дали ще каже „да“?

Л  есен начин има вече за всеки кандидат-жених,

О  питай го сега, човече, предложи й с акростих!

Ж  ената, знай, че ще те гледа със отворена уста

И  няма как да не отрони дългоочакваното „да“!

 

Б  рак със сигурност ще има, ако следваш този план!

Р  имувай с мен и до година ще бъдеш бракосъчетан!

А  йде стига си се чудил и със мен се свържи!

К  ъм магазин бижутериен после бързо тичай ти!

bottom of page